Constantin Foundation initieert diabetes voeten inspectie

De Ware Tijd
02-03/06/2005

Constantin Foundation initieert diabetes voeten inspectie

Paramaribo – De Constantin Foundation maakt deze week een aanvraag met een “wijdlopige diabetes voeten inspectie controle”. De bedoeling is om de voeten en benen van mensen met diabetes mellitus type 2, in de volksmond suikerziekte,kosteloos te controleren op wondjes en schimmels. Ook zullen na controle patiënten breedvoerig worden geïformeerd over de jongste behandel methode bij dit soort klachten. Dit meldt de organisatie in een persbericht. De Constantin Foundation zegt verder dat met de uitvoering van dit plan getracht wordt zoveel mogelijk suikerziekte patiënten te behoeden voor ernstige complicaties die vaak gepaard gaan met deze “welvaartsziekte”. Een veel voorkomende complicatie is amputatie van de voeten of erger nog,het onderbeen. Meestal kan dit ingrijpende ingreep door goede preventieve zorg worden voorkomen.

 

De filantropische organisatie heeft enkele deskundigen uit Nederland bereid gevonden om mee te helpen. De organisatie stelt verder, dat uit een recent uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek in Nederland over de oorzaak,gevolgen en toename van suikerziekte en hart- en vaatziekten gebleken is dat deze ziekten bij de laatste groepen Nederlandse van Surinaamse afkomst vaker voorkomt dan bij Nederlanders zelf en Nederlanders van Antilliaanse afkomst. “Bij vergelijking van het cijfermateriaal is ook de conclusie getrokken dat het aantal diabetes patiënten in Suriname relatief bekeken hoger ligt dan in Nederland”. Ook komen patiënten in Suriname veel eerder te overlijden door ernstige complicaties. Tijdens het onderzoek kwam verder naar voren dat de grootste groep die te kampen heeft met deze ziekte van Hindostaanse komaf is,terwijl de Javaanse Surinamer de rij aansluit,vertelt Don Marinus Visbeen. Visbeen Ph.D,die verbonden is aan de Constantin Foundation zal als supervisor van het diabetes voeten inspectie project een centrale rol hebben bij het geven van preventie adviezen aan patiënten.

 

“Verschillende onderzoekingen hebben uitgewezen dat ongeveer 8 tot 10 %van de wereldbevolking lijdt aan diabetes”. De ziekte komt steeds vaker voor en ook de leeftijd waarop het zich openbaart wordt steeds lager. Dit zorgt in veel landen voor een enorme druk op de gezondheidsbegroting. Met een goed preventiebeleid op dit stuk kan er volgens Visbeen enorm veel kosten en leed bespaard worden. Hij is daarom van mening dat vooral de overheid en ook de zorgverzekeraars veel meer prioriteit zouden moeten geven aan landelijke preventie programma’s. Visbeen verduidelijkt dat de voeten inspectie geschiedt door de deskundigen van de Foundation,maar dat patiënten voor verdere behandeling gestuurd zullen worden naar hun eigen huisarts of medisch specialist. Hij zegt tenslotte te geloven dat dit project zal bijdragen in een afname van het aantal amputatie gevallen in Suriname,dit,omdat de afgelopen jaren gebleken is dat in landen waar een goed preventiebeleid werd geïntoduceerd, het aantal amputaties van voeten en benen met circa 43 procent is teruggelopen.