Coördinator CVO Indra Raghoebarsing

Dagblad Suriname
08/02/2007

Coördinator CVO Indra Raghoebarsing
‘Het is triest wat ze per maand krijgen’
‘De vrouwenorganisatie van de Constantin (CVO), die uit meer dan 800 leden bestaat, is drukdoende handtekeningen te verzamelen van seniorenburgers in geheel Suriname. Het bedrag van SRD 225 dat de seniorenburgers ontvangen voor hun algemene oudedagsvoorziening is al lang achterhaald en belachelijk, moordend oftewel snoepgeld.’

 

Zo sprak Indra Raghoebarsing, coödinator van de CVO. Zij is helemaal niet te spreken over het bedrag dat de seniorenburgers momenteel krijgen en zullen dit niet pikken dat ze zo worden behandeld. Volgens Raghoebarsing zijn zij de grondleggers geweest van ons land en verdienen zij dit absoluut niet. Vandaar dat de CVO bezig is om handtekeningen te verzamelen van AOV-ers om de regering te vragen het bedrag van SRD 225 naar meer dan SRD 500 te brengen. Raghoebarsing heeft tegenover DBS verklaard dat zij dagelijks seniorenburgers over de vloer heeft die klagen dat zij niet uitkomen met dat bedrag. Ze kunnen nergens aankloppen voor hulp en blijven maar in deze benarde situatie. Het bedrag dat ze ontvangen is net genoeg om elektra, water, telefoon en gas te betalen.

 

Raghoebarsing is de mening toegedaan dat de seniorenburgers nu moeten bedelen of afhankelijk zijn van hun kinderen of familieleden om steun, terwijl zij zo hard hebben geholpen dit land op te bouwen. Zij heeft verklaard dat zij op dit moment ongeveer 3.000 handtekeningen hebben verzameld en de bedoeling is om ongeveer 10.000 handtekeningen te halen. Samen met een petitie wil Raghoebarsing de handtekeningen aanbieden aan de voorzitter van de Nationale Assemblee, Paul Somohardjo, de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Hendrik Setrowidjojo en andere instanties. Zij wil hiermee de regering op het hart drukken om dit probleem op de agenda van de ministerraadsvergadering te plaatsen.

 

Ook zijn er al gesprekken gaande met andere organisaties, die hun medewerking hebben toegezegd. Zij hoopt dat de regering deze kwestie heel serieus zal nemen,daar de seniorenburgers bezig zijn zich te bundelen. ‘Wanneer de regeringsleiders elke maand hun honorarium ontvangen, denken zij niet aan de seniorenburgers, maar wanneer het verkiezingstijd is kennen zij ze wel’, aldus Raghoebarsing. DBS heeft de directeur van Constantin Foundation, Geor Hering, gesproken die helemaal niet op de hoogte is van de activiteiten van Raghoebarsing. Hij verklaarde tegenover DBS dat hij eerst detail informatie moet doornemen, voordat hij zijn mening hieromtrent zal geven. Derhalve onthield hij zich van commentaar.