Een laatste smeekbede van Ruben Kwasi: ‘Suriname help, ik wil nog niet sterven’

Dagblad Suriname
25/05/2006

Een laatste smeekbede van Ruben Kwasi:
‘Suriname help, ik wil nog niet sterven’
Via zijn vrouw en zuster doet de doodzieke kankerpatiënt Ruben Kwasi een laatste smeekbede. ‘Suriname help,ik wil nog niet sterven’. Kwasi, die reeds drie jaar aan halskanker lijdt, iis reeds voor een bestraling naar Curaçao geweest in 2003. De behandeling mocht echter niet baten,omdat zijn situatie alleen maar verergerd is. ‘Hij kan zo moeilijk eten. Alles gaat moeilijk’, aldus Erna Kwasi, zijn oudste zus. Volgens zijn vrouw,Edna Roolings, is het niet eenvoudig om zo een man te verzorgen.

 

‘Wij zijn helemaal aan ons lot overleden’. Nadat bekend werd dat de behandeling op Curaçao niet heeft geholpen,werd door de commissie duidelijk gemaakt dat Kwasie niet voor een tweede maal zal worden uitgezonden. ‘Dit kwam als een harde klap over, omdat de man 30 jaar heeft gewerkt voor de overheid. ‘Wij hebben het geld niet anders hadden wij hem zelf voor behandeling naar Colombia laten gaan.’ Ondertussen heeft de Constantin Foundation een telethon actie gestart ten behoeve van Kwasie. Er is een bedrag van ongeveer US$ 8000 nodig voor zijn behandeling en zijn ticket naar Colombia. Inmiddels heeft het StaatsZiekenFonds contact gezocht met de familie, nadat de zaak bekend werd in de media. De familie is voor vandaag uitgenodigd voor een gesprek.

 

Volgens Bodha is er de afgelopen week op ministerieel en directie niveau veel werk achter de schermen verricht om Kwasi te helpen. Niet alleen de directie van de Constantin, maar bovenal de top van het ministerie van ROGB heeft zich zeer sociaal voelend en humaan opgesteld. Er is intensief overleg geweest tussen ROGB’s directeur Frans Kasantaroeno en minister Michael Jong Tjien Fa. Nadat het tweetal op de hoogte werd gebracht over de ernst van de ziekte van Kwasie, heeft men alles in het werk gesteld om de zieke man op de meest korte termijn te helpen. Naar verluidt zal de aanvraag van Kwasi opnieuw worden bekeken en bestaat er een redelijke mogelijkheid dat hij alsnog een vergoeding krijgt om de kosten van de operatie te betalen. Binnen de Raad van Ministers is vorige week een voorstel goedgekeurd die vergoeding van meerdere behandelingen in het buitenland mogelijk maakt.