Geor Constantin Hering steunt arme gezinnen

De Ware Tijd
05-06/11/2005

Constantin steunt arme gezinnen

Paramaribo – The Constantin Foundation gaat gezinnen, die met veel moeite het hoofd boven water houden, een maandelijkse uitkering geven van minimaal 150 Surinaamse dollar. Deze gift is onderdeel van een adoptieplan, dat deze week is gestart voor personen aan de onderkant van de maatschappelijke ladder. In het kader van haar belangrijkste doelstelling, het zoveel mogelijk implementeren van lastenverlichtende maatregelen voor sociaal zwakkeren, heeft de organisatie besloten dit project zo snel mogelijk in gang te zetten.

 

Intussen zijn er al verschillende particulieren, bedrijven en maatschappelijke organisaties in binnen- en buitenland bereidt gevonden om gezinnen te adopteren. Er zouden in de komende maanden al tientallen gezinnen in aanmerking kunnen komen voor een uitkering. Alle betrokkenen kunnen een persoon, een gezin of meerdere gezinnen adopteren. De selectie van de hulpbehoevenden vindt plaats bij de Constantin Foundation. “Er wordt gelet op het inkomen van de mensen, hun uitgaven patroon,hun werksituatie en hun totale liquide status”, zegt Geor Hering, directeur van de Constantin Foundation desgevraagd aan DWT.

 

Het adoptieplan houdt niet alleen in dat hulpbehoevenden maandelijks financiële hulp krijgen. Het impliceert ook dat de persoon, die zo’n arm gezin adopteert, hulp kan bieden bij andere zaken van de behoeftige. Er zal ook een persoonlijk contact gelegd worden tussen de hulpgevers en de geadopteerden. Gelet op het sociale karakter van dit anti-armoede project en de precaire situatie van veel financieel zwakkeren in ons land, hebben Hering en parlementsvoorzitter Paul Somohardjo het initiatief genomen om elk drie arme gezinnen te adopteren.

 

Somohardjo heeft verder toegezegd om ook andere bewindslieden en andere kapitaalkrachtigen te zullen interesseren om te participeren in dit project. Hering gelooft dat er genoeg mensen in Suriname wonen die over ruim voldoende liquide middelen beschikken en instaat zijn om arme mensen maandelijks te ondersteunen. Het doel van dit sociale plan is volgens hem,om personen die het extreem moeilijk hebben, meer financiële ruimte te geven en zodoende de kwaliteit van hun leven te verbeteren. “Het is niet allleen zo dat alleen Hering, Somohardjo en enkele anderen hulp kunnen bieden. Iedereen met een beetje sociaal gevoel kan een bijdrage leveren aan een beter Suriname”, benadrukt de directeur van de Constantin Foundation.