Geor Hering gedenkt minderbedeelden

Dagblad Suriname
09/03/2006

Constantin Foundation gedenkt minderbedeelden
De Constantin Foundation heeft gisteren in verband met de herdenking van de Vrouw, voedselpakketten uitgedeeld aan minder draagkrachtige vrouwen. Het ondersteunen van sociaal zwakkeren is volgens de directeur/eigenaar van de Constantin Foundation, Geor Hering, geen incidentele gebeurtenis.

Wekelijks worden pakketten uitgedeeld aan mensen die zich onder de maatschappelijke ladder bevinden, zegt hij. Gisteren zijn ook visueel gehandicapten aan een pakket geholpen.

In totaal zijn twintig pakketten verstrekt door onder andere de directeur, de voorzitter van het Parlement, Paul Somohardjo en leden van de Vrouwenorganisatie Constantin, onder leiding van Indra Ragoebarsing. Een van de doelstellingen van de Foundation is onder meer om de leefkwaliteit van de bevolking van Suriname te verbeteren. Het verschaffen van vervoerskosten aan hulpbehoevenden behoort ook tot een van de activiteiten van de Foundation.

Volgens Hering houdt de Foundation een database op na om te kunnen bijhouden wie allemaal behoeftig zijn en zo worden ook personen maandelijks ondersteund. Dit project wordt deels gefinancierd door betaalde projecten die de Foundation zelf uitvoert en deels door het bedrijfsleven.

Dit jaar heeft de Foundation voor marronvrouwen gekozen, omdat volgens Hering bewezen is dat deze groep het zeer moeilijk heeft. Die conclusie trekt hij op basis van het feit dat de vrouwen met de meeste lichamelijke slijtage; de marronvrouwen zijn.