Geor Hering geeft financiële ondersteuning Bigisma dey

Dagblad Suriname
05/11/2005

Bigisma Dey wordt dit jaar weer groots gevierd

Dit jaar wordt de Bigisma Dey op 20 november gehouden te Cola Kreek. Volgens de organisator zal het wederom een grootse happening worden. Dit jaarlijks terugkerend succesvol evenement wordt georganiseerd door Stichting Siembah onder voorzitterschap van Salam Paul Somoharjo. De Constantin Foundation, die benaderd is voor financiële en organisatorische ondersteuning,heeft reeds haar volledige medewerking toegezegd. Ook het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal een belangrijke bijdrage leveren. Het vorig jaar werd de succesvolle Bigisma Dey in het district Commewijne georganiseerd.

 

De organisatie heeft dit jaar gekozen voor het district Para,omdat zij onder meer het evenement een meer nationaal karakter wil geven. De verwachting is dat ongeveer 5000 seniore burgers zich zullen aanmelden voor deze dag. Het ligt in de bedoeling om deze grote groep mensen een onvergetelijke dag te bezorgen. Op verschillende locaties zullen de senioren opgehaald worden en naar Cola Kreek vervoerd worden. Siembah zei met alles rekening te hebben gehouden, vooral omdat het om senioren gaat. Zo zal er ter plaatse medisch personeel aanwezig zijn indien er hulp noodzakelijk is. Er zullen verder verschillende attracties zijn zoals culturele zang,dans – en toneelopvoeringen en er zullen voedselpakketten worden verdeeld.

 

Ook zullen er voldoende hapjes,drankjes en lekkernijen worden aangeboden.Somohardjo: “We moeten onze senioren een leuke dag bezorgen. Een dag waarbij zij even alle zorgen van alledaags kunnen vergeten. Het zijn deze mensen die Suriname hebben opgebouwd. We moeten ze daarom koesteren. Dat is de reden waarom Siembah het op zich heeft genomen om de senioren elk jaar weer in de bloemmetjes te zetten. Wij die nog krachtig zijn, moeten er alles aan doen om het ze naar hun zin te maken. Ik heb daarom een beroep gedaan op alle grote organisaties om hun bijdrage te leveren.

 

Ook Constantin,onderleiding van Geor Heiring heeft toegezegd om middels het geven van geld,dit jaarlijks terugkerend evenement te ondersteunen. Ook andere kapitaalkrachtigen en het Surinaamse bedrijfsleven hebben reeds toezeggingen gedaan”, besloot Somohardjo. Geïnteresseerden kunnen zich tot en met 13 november opgeven bij de Constantin Foundation, alle wijkkantoren van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en alle afdelingen van Siembah.