Geor Hering geeft weer ondersteuning aan arme gezinnen

Dagblad Suriname
04/11/2005

Adoptieplan voor arme gezinnen geïnitieerd

Op instigatie van de Constantin Foundation is er een Adoptieplan in elkaar gezet om arme gezinnen en/of personen maandelijks een financiële tegenmoetkoming van SRD 150 te geven. Volgens de eigenaar van de Constantin Foundation, Geor Hering, wordt het project uitgevoerd in samenwerking met Surinaamse en Nederlandse particulieren en het bedrijfsleven. Tevens hebben enkele kapitaalkrachtige personen, zoals de voorzitter van het Parlement,Salam Paul Somohardjo, reeds hun volle medewerking toegezegd. Circel Group of Companies participeert ook in het project en zal er zorg voor dragen dat enkele arme gezinnen financiële ondersteuning krijgen. “Alle betrokkenen zullen een gezin of meerdere gezinnen moeten adopteren. Bij de selectie van de mensen die geadopteerd willen worden, zal er gelet worden op het werk en het inkomen, de gezondheidsstatus en andere relevante factoren. Op deze manier trachten wij te voorkomen dat mensen misbruik van de situatie zullen maken”, zei Hering.

 

De ondersteuning kan ook gegeven worden in de vorm van een voedingspakket ter waarde van SRD 150. Gelet op het karakter van dit anti-armoede project heeft de Parlementsvoorzitter toegezegd collega bewindslieden te zullen interesseren om ook te participeren in dit sociale project. Voor wat de screening van de mensen betreft,legde Hering verder uit dat de Constantin zal werken met een bestand van honderden mensen die de afgelopen periode een beroep op haar hebben gedaan. Op basis van een minimale screening heeft men een beeld van mensen die dringend hulp behoeven. Hering zou reeds een paar gezinnen hebben uitgekozen die hij maandelijks uit eigen middelen zal ondersteunen. Eén van de gezinnen is het gezin Ganga.

 

De vader is sinds enige tijd vanwege een beroerte niet meer instaat zijn gezin te onderhouden. Met het project wordt beoogd, gelet op de penibele situatie waarin sommige mensen zich in bevinden, personen meer ‘zuurstof’ te geven. Zij die in aanmerking wensen te komen voor maandelijkse financiële hulp, kunnen zich aanmelden bij de Constantin Foundation. De registratie is al van start gegaan, vertelde Hering, die verder aangaf dat voor wat betreft het aantal personen die een beroep willen doen op de Foundation, er geen limiet is.