Hering geeft ondersteuning aan gratis gaarkeukens

De Ware Tijd
15 mei 2009

Gratis gaarkeuken PL en Constantin
PARAMARIBO- Het lijkt op een politieke stunt. Maar dat is het “absoluut niet”, zo verzekert Geor Hering, directeur van Constantin Foundation. Komende week begint zijn organisatie samen met coalitiepartij Pertjajah Luhur (PL) met een gaarkeuken, waarbij dagelijks een warme maaltijd zal worden aangeboden aan behoeftigen. Personen kunnen zich vanaf vandaag registreren bij de twee organisaties. De gaarkeuken komt op Bigi Djari, de nieuwe ontmoetingsplek van Pertjajah Luhur aan de Van Sommelsdijcksstraat. Het projekt krijgt een meerjaren karakter. Met groenteleveranciers zijn reeds harde afspraken gemaakt, dat prokucten die ze niet kunnen afzetten, worden afgenomen. Ook broodproducenten zullen niet verkochte producten aan de organisatoren leveren. Deze week reeds is begonnen met broodmaaltijden voor internaten en bejaardentehuizen. Constantin Foundation heeft zich gecommitteerd om alvast voor een jaar vlees en vis voor het project te financieren en PL- voorzitter Paul Somohardjo komt in met rijst. De overige middelen en donaties komen van ondernemers die Pertjajah Luhur reeds ondersteunen. Het project zal worden uitgevoerd met behulp van een aantal vrijwilligers dat zich al heeft aangediend. Hering legt uit, dat de maaltijden ter plekke bereid zullen worden;de infrastructuur daarvoor wordt al in gereedheid gebracht.

 

De bedoeling is dat er gelegenheid wordt gecreëerd dat de maaltijden ter plekke genuttigd kunnen worden. “We willen voorkomen dat mensen porties komen ophalen en misbruik maken van de situatie en deze doorverkopen”, zegt de directeur. Ook wordt de mogelijk bekeken om op bepaalde wijken een mobiel verstrekpunt neer te zetten. Dit om tegemoet te komen aan vooral bejaarden, personen die slecht ter been zijn of gewoon het geld niet hebben om elke dag naar het stadscentrum te komen voor een bordje eten. Hering verduidelijkt, dat het geen project is voor gezinnen of groepen, maar dat iedereen die in aanmerking wil komen zich individueel moet registreren.

 

Hij haast zich aan te geven dat het project geen politieke stunt is. “Onze motieven zijn puur humanitair”, zegt hij, maar geeft toch toe dat Pertjajah Luhur politiek gezien weliswaar een “graantje zal meepikken”. “Als persoon vindik dat er onvoldoende gedaan wordt voor arme mensen. Wat nu gebeurt is gewoon niet goed, er zijn nog steeds heel veel mensen die het heel erg moeilijk hebben en met een hongerige maag naar bed gaan”, motiveert Hering zijn deelname aan het project. Ofschoon het project voor Suriname nieuw is, is het volgens de directeur van Constantin Foundation geen unicum in de wereld. In Europese landen en andere delen van de wereld zouden organisaties zoals het Leger des Heils ook gaarkeukens hebben voor behoeftige personen.