“Hering moet ophouden B-Surined te criminaliseren”

Dagblad Suriname
26/10/2006

“Hering moet ophouden B-Surined te criminaliseren”

“Hering moet ophouden B-SURINED te criminaliseren. Indien Hering zoveel klachten krijgt en het heel goed meent met de minst draadkrachtigen, had hij in plaats van eerst naar de pers te stappen, uit goed fatsoen tenminste B-SURINED om commentaar kunnen vragen. Hij zou zich solidair moeten verklaren met de actie en zich aansluiten bij het comité ‘Redt Surinaamse AOV’ers.” Dit is een reactie van Angenita Nanhekhan, vice-voorzitter van B- SURINED, heeft naar aanleiding van de vele aantijgingen en negatieve reacties aan zijn adres een persconferentie belegd om een pasklaar antwoord te geven op de vele aantijgingen.

 

Naar zeggen van Nanhekhan hebben tal van mensen, ondanks de oproep van Geor Hering, directeur van de Constantin Foundation, om hun gelden te gaan halen, na de meeting van dinsdag spontaan gevraagd om geregistreerd te worden. “Men heeft zelf gevraagd om door te gaan met de registratie om zo een nog groter ledenbestand op te bouwen.” B-SURINED is van oordeel dat er onnodig zoveel ophef is geweest over haar nobele actie. De vereniging is recentelijk bezig geweest met het registreren van Surinaamse Nederlanders die recht hebben op een AOW-uitkering. Het ligt in de bedoeling om de namen te vervatten in een zwartboek en dat op te sturen naar Nederland.

 
De registratiekosten zijn gesteld op SRD 10. Volgens Nanhekhan is de ontstane verwarring rondom B-SURINED voor een groot deel te wijten aan de media, omdat zij van oordeel is dat men het principe van hoor en wederhoor niet hebben gehanteerd in hun case. Ook zegt zij dat zij zeer verontwaardigd zijn over de reactie van de persvoorlichter van de Nederlandse ambassade. De bewering dat de ambassade geen enkel band met B-SURINED heeft is volgens Nanhekhan onjuist. Zij zegt het ten stelligste te betreuren dat de Nederlandse ambassade onjuiste informatie heeft verstrekt aan de media en haalde 5 feiten aan waaruit blijkt dat zij wel degelijk contact hebben gehad met de Nederlandse ambassade o.a. hun kennismakingsbezoek op 2 mei 2004. de vice-voorzitter benadrukt dat B-SURINED een vereniging is die bemand is met vrijwilligers die uit patriottische overwegingen willen helpen aan de ontwikkeling van dit geliefd land. Ze zal doorgaan met het verzetten van haar nobel werk.