Hering wil dat mannen hun verantwoordelijkheid nemen

Dagblad Suriname
19/01/2006

Vrouwen organisatie Constantin luidt noodklok.
Mannen moeten hun verantwoordelijkheid nemen
“Het kan zo niet verder. Sommige mannen moeten hun verantwoordelijkheid durven nemen. Er zal een mentaliteisverandering moeten plaatsvinden. Misschien moeten wij deze mannen heropvoeden en ze leren hoe het hoort. Misschien meer specifieke voorlichting voor mannen.” Dit zei de directeur van de Constantin Foundation, Geor Hering, gisteren tijdens de oprichting van de nieuwe vrouwenorganisatie die nu ook onderdeel is van de Constantin Foundation.

 

Deze week is de organisatie, die gevestigd is in het Soendersgebouw, officieel gestart met het professioneel behartigen van belangen van vrouwen. Hering: “Het is mij de laatste weken sterk opgevallen dat vrouwen zich totaal in de steek gelaten voelen. Ik krijg dagelijk bijkans tien vrouwen over de vloer die aangeven het leven niet meer te zien zitten. Ze zijn vaak teneinde raad en lopen met zelfmoord gevoelens rond. In veel gevallen zijn de problemen in de relatiesfeer en vaak gekoppeld aan financiën. Het gros van de vrouwen is in vele opzichten afhankelijk van de partner en heeft binnen de relatie geen of nauwlijks zeggenschap. Zij zijn dan genoodzaakt om in dergelijke situaties veel te slikken van hun partner. Het komt ook dikwijls voor dat er uit de relatie meerdere kinderen zijn geboren. Ook wordt ik geconfronteerd met vrouwen die klagen over hun partners die verzuimen hun kinderen op een waardige manier te verzorgen en op te voeden.

 

Volgens hen verdwijnt het geld dat eigenlijk bestemd is voor de huishouding en opvoeding van de kinderen,naar buitenvrouwen, gokken en drank. Zij staan er in dit soort gevallen moederziel alleen voor. Met de weinige middelen die zij overhouden,proberen zij het hoofd boven water te houden.Dit lukt echter bij weinigen. Om deze groep beter te kunnen ondersteunen heb ik besloten om een vrouwenorganisatie in het leven te roepen. De organisatie bestaat inmiddels uit meer dan 350 actieve leden. De leden komen uit verschillende lagen van de bevolking. De afgelopen week is er al sprake van een enorme groei van het aantal leden.

 

“Volgens Indra Raghoebarsing,mede oprichter, is de huidige situatie van vrouwen op zijn zachtst gezegt,zeer alarmerend. “Ik heb dagelijks gesprekken met vrouwen die levensmoe zijn en uit veldonderzoek is gebleken dat deze categorie groeiende is. Een groot zorgpunt voor mij zijn de personen met suïcidale neigingen. Als er geen oplossingen worden gevonden ter verbetering van hun positie, dan vrees ik dat het aantal zelfmoord gevallen in Suriname verder zal toenemen. Gelet op deze verontruste toestand, gaan wij deze vrouwen mentaal begeleiden en waar nodig financieel en moreel bijstaan.

 

Onze organisatie zal er naar toe werken om vrouwen assertief te maken door ze ook meer voorlichting te geven. Verder zullen ze gewezen worden op hun rechten en plichten. Wij hebben al ver gevorderde afspraken gemaakt met binnen en buitenlandse organisaties. Deze hebben zeer verheugd gereageerd op onze voornemens. Zo krijgen wij binnenkort bezoek van Nederlandse deskundigen. Er zal dan gesproken worden over een diepgaande samenwerking. Het doel is om uiteindelijk vrouwen uit hun achtergestelde positie te halen”, aldus Raghoebarsing.