Terugblik Geor Hering op 2005

Dagblad Suriname
30/12/2005

Terugblik op 2005
Geor Hering:
‘Sociaal vangnet jongeren en seniorenburgers een noodzaak’
De overheid zal best wel meer moeten doen voor sociaal zwakkeren. Op dit moment is er geen sprake van een adequate compensatie van jongeren, met name scholieren en seniorenburgers. Aan het woord is de eigenaar van de Constantin Foundation, Geor Hering,die pleit voor een sociaal vangnet voor jongeren en seniorenburgers.

 

De Constantin Foundation biedt behalve gratis professionele schoonheids- en afslankbehandelingen, ook financiële ondersteuning aan sociaal zwakkeren. Als hij een evaluatie maakt van zijn cliënten bestand,komt Hering tot de conclusie dat de sociaalmaatschappelijke situatie sinds de verhoging van de brandstofprijs,is gaan verslechteren. Hij vraagt zich af of er voldoende rekening is gehouden met de scholieren die met de bus de school moeten bezoekenen, de oudjes die het moeten doen met een karige AOV of pensioen. ‘Dagelijks krijg ik meer dan 125 mensen per dag en is hieraan de sociaalmaatschappelijke situatie te meten’.

 

Het is volgens hem duidelijk dat met de verhoging van de brandstofprijs,de koopkracht sterk is afgenomen. De Constantin Foundation heeft in dit alles een wezenlijke bijdrage geleverd,is Hering van oordeel. Er is een aanvang gemaakt met een ‘Adoptieplan voor arme gezinnen’. Personen die zich registreren bij de Foundation kunnen terecht voor een maandelijkse financiële tegemoetkoming. Op een dieptepunt na, namelijk dat de Foundation werd verward met een groep Chinezen die accupunctuur bedreven,zegt Hering het afgelopen jaar persoonlijk positief te hebben ervaren. ‘Ik ben blij dat wij wat hebben kunnen betekenen voor mensen’. Tevens heeft de Foundation een award van de WHO, i.v.m. haar anti-rookcampgnes, in de wacht weten te slepen.