50 sociaal zwakkeren krijgen geld en pakketten

Een groep van 50 Surinaamse sociaal zwakkeren krijgt deze en volgende week een goed gevulde levensmiddelenpakket alsook een ruim geldbedrag als geschenk. Het grootschalige sociale project is geïnitieerd door Constantin-directeur Geor Hering en Best Mart-eigenaar Tja Foe Lee in samenwerking met onder andere extreem kapitaalkrachtigen uit de Verenigde Staten van Amerika .

Het is de intentie van het duo om de komende periode meer aandacht te schenken aan personen in ons land met weinig toekomstperspectieven die het bovendien in financieel opzicht erg moeilijk hebben. In dat kader zijn er deze week diverse gesprekken gevoerd met bevriende buitenlandse zakenrelaties.

Zo wordt er binnenkort een aanvang gemaakt met de registratie van Surinaamse studenten die kosteloos in aanmerking willen komen voor een laptop of tablet. Een invloedrijke charitatieve partner in de VS heeft speciaal voor dat project al een bezending van 25 nieuwe apparaten toegezegd.

Er is daarenboven een ander sociaal- educatief project in voorbereiding voor studenten die kosteloos willen studeren op een universiteit in het buitenland. De plannen daaromtrent zijn al in een afrondende fase.