Constantin nieuws

HERING SCHENKT VOEDSELBONNEN AAN SOCIAAL ZWAKKEREN
Vanaf de eerste week in maart zullen verschillende gezinnen aan de onderkant van de sociaal maatschappelijke ladder een tegemoetkoming in de vorm van waardebonnen, rijst en andere voedingsmiddelen ontvangen.

In dit kader zijn de persoonlijke assistenten van Constantin- directeur Geor Hering afgelopen week al begonnen met de registratie van sociaal zwakkere personen binnen de Surinaamse samenleving.

Behalve waardebonnen, zullen arme gezinnen die in zeer ernstige en urgente liquide problemen zijn geraakt, mogelijk ook ondersteund worden met contant geld. De bonnen die kosteloos zullen worden verstrekt vertegenwoordigen een waarde tussen de SRD 100,– en SRD 400,–. Met deze voedselbonnen kunnen er noodzakelijke basisboodschappen verkregen worden bij diverse grote supermarkten.

Hering heeft op dit stuk al verregaande afspraken gemaakt met enkele supermarkthouders. Op basis van diverse gangbare criteria zullen gezinnen die aangeven in slechte financiële omstandigheden te verkeren, onderworpen worden aan een screening. Door zaken eerst goed te controleren moet voorkomen worden dat personen misbruik maken van dit charitatieve project.

Het gaat erom dat de hulp precies terecht komt waar het nodig is. Als doelstelling is gesteld om wekelijks circa tien of meer arme gezinnen in aanmerking te laten komen voor deze financiële ondersteuning.

Constantin heeft sinds kort haar hulpverlening aan personen met liquide problemen uitgebreid en op een hoger niveau gebracht. Daardoor is het mogelijk om steeds vaker en sneller mensen in nood te helpen.  Het wordt uitgevoerd onder directe supervisie van Constantin & Geor Hering Social Welfare Departments Europe.

Na evaluatie aan het eind van dit jaar zal bekeken worden of het plan verder zal worden gecontinueerd.