De Consumentenbond

De Constantin Foundation heeft een breed samenwerkingsverband met de Surinaamse consumentenbond. Het sociaal instituut van Constantin komt op voor de belangen van de meest arme en kwetsbare burgers in de samenleving. In dit kader is een goede interactie met de consumentenbond van eminent belang.

De consumentenbond werkt samen met ons aan het verder verbeteren van de positie en rechten van de consumenten. Op deze pagina vindt u informatie aangaande de meest actuele zaken die relevant zijn voor u als consument.

Constantin staat ook in nauw contact met organisaties in Europa en de Verenigde Staten van Amerika die wereldwijd de veiligheid van voedsel- en consumentenproducten onderzoeken en bewaken. Door de uitwisseling van informatie en documentatie is het mogelijk u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen op het gebied van voedsel- en productveiligheid.


Actueel
Er zijn momenteel geen waarschuwingen.