Onze doelstellingen

Constantin heeft zich ten doel gesteld, personen die ondersteuning op diverse vlakken nodig hebben, kosteloos te helpen. Dat gebeurt onder andere door het verstrekken van hulp aan deze doelgroep in de vorm van gratis therapeutische behandelingen bij lichamelijke klachten, obesitas als ook veel voorkomende cosmetische, financiële- en juridische problemen.

Constantin geeft regelmatig financiële hulp aan minder draagkrachtigen en personen met een ernstige beperking of ziekte. Ook patiënten die zo ernstig ziek zijn dat ze op medisch vlak niet meer in hun eigen land behandeld kunnen worden, krijgen dikwijls ondersteuning van Constantin om naar het buitenland te gaan voor medische hulp.

Personen die door bijzondere omstandigheden en buiten hun schuld in financiële problemen zijn geraakt, krijgen bovendien op eigen verzoek en na goedkeuring van de directie, hulp van onze organisatie. Meestal in de vorm van juridisch advies evenals liquide middelen.

Constantin voelt zich geroepen om sociaal zwakkeren, indien noodzakelijk, zoveel als mogelijk op verschillende vlakken te ondersteunen.