Sociale projecten

Constantin maakt zich al langer dan een decennium verdienstelijk voor personen aan de onderkant van de maatschappelijke ladder. Wie hulp nodig heeft, kan altijd een beroep doen op Constantin- eigenaar Geor Constantin Hering.

Een man die al tienduizenden voedselpakketten uit eigen middelen aan sociaal zwakkeren heeft geschonken. Bovendien voert Constantin sinds 2001 diverse gratis therapeutische behandelingen en andere sociale projecten uit.

Get Adobe Flash player