Stoppen met roken

SmokingHet hart is het middelpunt van onze bloedsomloop

Het stuwt het bloed – en daarmee de zuurstof via de bloedvaten naar alle weefsels. Er zijn een aantal factoren die de werking van het hart en de bloedvaten nadelig kunnen beïnvloeden. Een te hoog cholesterolgehalte in het bloed, een te hoge bloeddruk, een te hoog lichaamsgewicht, onvoldoende lichaamsbeweging, stress en roken zijn van invloed op het verergeren of het ontstaan van hart- en vaatziekten.

Deze risicofactoren helpen mee aan het dichtslibben van bloedvaten: de hoofdreden voor het optreden van een hartinfarct, pijn op de borst, beroerte en trombose. Roken is een aanwijsbare oorzaak van vele gevallen van hart- en vaatziekten evenals longziekten en vele vormen van kanker.

Hart- en vaatziekten en de samenhang met roken

Een hartinfarct of hartaanval vloeit voort uit het volledig wegvallen van de zuurstof toevoer van een deel van de hartspier. Oorzaak: de vernauwing van en tenslotte dichtslibben van de kransslagaderen van het hart. Mannen zowel vrouwen, die sigaretten roken, hebben twee tot driemaal zoveel kans om aan een hartaanval te overlijden als niet rokers.

Pijn in de borst

Pijn in de borst (angina pectoris) is een aandoening die optreedt als de hartspier nog net genoeg zuurstof krijgt om in leven te blijven. Het proces, waarbij nicotine het hart stimuleert en koolmonoxide de zuurstof toevoer vermindert, is meestal de hoofdoorzaak. Deze aandoening kan een voorbode zijn van het ontstaan van een hartinfarct.

Beroerte- herseninfarct of hersenbloeding

Er bestaat een duidelijk verband tussen het roken van sigaretten en het krijgen van een beroerte.
Er zijn twee vormen: het herseninfarct-afsluiting van een slagader in het hoofd door een bloedstolsel- en de hersenbloeding-barsten van een bloedvat na het hoofd. Het verband tussen roken en een beroerte is het sterkst bij mensen onder de 65 jaar.

Chronische “longaandoeningen”, “hartziekten” en kanker

Roken is ook de belangrijkste oorzaak van chronische longziekten. Het is verantwoordelijk voor meer dan 75% van de gevallen van chronische bronchitis en longemfyseem. Bij deze aandoening is de “rek dan uit de longen “ en patiënten ‘stikken’ dan soms van benauwdheid. Het hart moet dan harder werken wat weer andere hartziekten tot gevolg kan hebben. Ook vele kankersoorten zijn het gevolg van het roken.

Hoeveel mensen sterven dagelijks aan de gevolgen van het roken?

Wereldwijd sterven dagelijks ongeveer 14.000 mensen aan de gevolgen van het roken. Ook krijgen wereldwijd, elke dag, duizenden mensen van hun arts te horen dat ze ernstig ziek zijn en het risico lopen vroegtijdig te zullen sterven. Oorzaak: het roken van sigaretten.

Heeft stoppen met roken wel zin als ik jaren lang gerookt heb?

Ja! Door te stoppen met roken verdwijnt onmiddellijk het schadelijke effect van nicotine op de samentrekking van de bloedvaten en op de werking van het hart.

Actieplan om te stoppen met roken!

1. Bepaal van te voren wanneer u stopt, zodat u zich goed kunt voorbereiden.
2. Stop radicaal!! Dat geeft de meeste kans op succes.
3. Stop, indien mogelijk, met iemand anders.
4. Verzamel de redenen waarom u stoppen wilt en schrijf deze op een positieve manier op.
5. Bestudeer uw rookgewoonten. Weet wat uw zwakke momenten zijn, zodat u maatregelen kunt treffen om de verleiding te kunnen weerstaan.
6. Ruim alles op wat u aan het roken herinnert, zoals asbakken en aanstekers.
7. Verander gedurende de eerste weken uw eet- en drinkgewoonten. Drink veel water, eet veel vers fruit. Gebruik geen alcohol. Alcohol verslapt uw sterke wil waardoor u het alleen maar moeilijker voor uzelf maakt.
8. Zorg voor voldoende lichamelijke ontspanning, bijvoorbeeld zwemmen, joggen, krachtsport en wandelen.

Wilt u stoppen met roken? Kom langs bij Constantin® voor kosteloze begeleiding!