Categorieën
Nieuws

Hering helpt bij wegsturen kankerpatiënt naar Nederland

Times
Dinsdag 4 augustus 2009

Brunings weg maar financiën niet helemaal in orde

Ingrid Brunings is zondag met haar man naar Nederland vertrokken waar ze behandeld zal worden aan een ernstige kankeraandoening. Nadat Constantin Foundation de noodbel luidde is er een fonds uit de grond gestampt. Constantin Foundation en een belangrijke donor die niet bij naam genoemd wil worden hebben garant gestaan voor haar vertrek.

Constantin directeur Geor Hering bevestigt het vertrek van Brunings en haar man. Ondanks de garantstelling en middelen uit dit fonds zijn de financiën voor het medisch ingrijpen nog niet voldoende. Brunings heeft zich inmiddels aangemeld bij het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam, een kankerinstituut waar ze weer van top tot teen zal worden onderzocht.

Na de vaststelling van een diagnose zal een medisch team, afhankelijk van het onderzoek aan de slag gaan. Het kan zijn dat ze haar gezwel eerst bestralen waardoor een mogelijke operatie minder ingrijpend kan zijn.

Hering zegt zeer verheugd te zijn over haar vertrek en de wijze waarop de samenleving hierop heeft ingespeeld. Hering vindt dat er wat is gedraald.

“Haar toestand is erg verslechterd de afgelopen weken”, zegt hij. De tickets zijn door het ministerie van Sociale Zaken na interventie van PL- en assembleevoorzitter Paul Somohardjo in orde gemaakt. Ook enkele DNA-leden, onder wie Ruth Wijdenbosch, hebben ondersteuning gegeven.

Nu ligt op stapel een geval van een man met tongkanker. De vraag is volgens Hering of deze man naar Colombia of Nederland moet. Volgens de behandelende KNO-arts bestaat de vrees dat Colombia deze man vanwege de ernst van het gezwel zal afwijzen.

Het fonds, met als trekkers Gloria Lie Kwie Sjoe en Lucia Karssen, is speciaal voor patiënten die niet meer naar Colombia kunnen voor behandeling. Getracht wordt om dit fonds met behulp van derden en waar nodig de overheid een permanent karakter te geven.

 

Categorieën
Nieuws

Hering bemiddelt succesvol in kwestie RBN en PL

 

Times of Suriname
Dinsdag 8 september 2009

Zaak RBN en PL minnelijk geschil

Paramaribo- RBN presentator Shailindra Girjasing van het actualiteitenprogramma Kaak, zal zich morgen tijdens zijn programma verontschuldigen voor uitspraken die hij op 15 augustus heeft gedaan. In het gewraakte programma zou Girjasing de gemeenschap hebben opgeroepen de woning van parlementariër Ronny Tamsiran te bezetten. Gisteren hebben partijen door tussenkomst van Geor Hering, die als mediator fungeerde, zaken bijgelegd.

Pertjajah Luhur stelde zich op het standpunt dat Girjasing opruiende berichten tegen haar partijraadsvoorzitter Tamsiran heeft gelanceerd en de veiligheid van hem en zijn gezin in gevaar heeft gebracht. Volgens Hering werd ook bekendgemaakt dat RBN mogelijk zou hebben geknoeid met het bandje waar de gewraakte uitspraken op staan.

Dit blijkt echter niet waar te zijn. Er bleek een manco te zijn aan de apparatuur. Het bandje werd wel in zijn originele staat naar Pertjajah Luhur opgestuurd. Belangrijk is volgens hem dat de zaak niet meer naar de rechter hoeft.

Girjasing zal moeten aangeven dat het niet zijn intentie is geweest om opruiend bezig te zijn en mensen tot geweld aan te zetten. Hem werd ook verweten mensen tot burgerlijke ongehoorzaamheid te hebben bewogen. Volgens Hering zijn zaken rustig doorgepraat en kan nu worden gesproken van een goede verstandhouding.

De leiding van de partij werd het resultaat van deze gesprekken voorgehouden. Partijvoorzitter Paul Somohardjo en Tamsiran gaan akkoord met het bereikte resultaat.

Categorieën
Nieuws

Geor Hering zoekt naarstig naar hulp voor doodzieke man met keelkanker die niet kan ademen

Een doodzieke man die nauwelijks nog kon ademen en praten werd op het kantoor van Geor Hering gebracht voor hulp.

De ernstig zieke wilde naar het buitenland voor medische behandeling.

Hij is door artsen in Suriname opgegeven. Aan hem werd verteld dat ze niets meer voor hem konden doen.

Geor Hering heeft terstond een bezoek gebracht aan de KNO- arts Sheorajpanday van het Academisch ziekenhuis om persoonlijk te overleggen wat er eventueel in Nederland voor het slachtoffer zou kunnen worden gedaan.

De specialist vertelde Hering echter dat het zinloos is om de patiënt naar het buitenland te sturen. De kanker was al te ver uitgezaaid.

Het slachtoffer is enkele weken daarna in het ziekenhuis komen te overlijden.

 

Categorieën
Nieuws

Hering begint aggressieve verkeerscampagne

 

 

De Ware Tijd
Maandag 7 september 2009

Constantin Foundation begint aggressieve verkeerscampagne

Met twee derde van het jaar voorbij en reeds 74 kruisjes in het verkeer, begint de Constantin Foundation deze week met een agressieve champagne gericht op bevordering van verkeersveiligheid en het verminderen van ongevallen en slachtoffers.

Het wordt een advertentiecampagne in de dagbladen met confronterende teksten en illustraties, zegt directeur Geor Hering aan de krant.

“Wij geloven niet meer in zachte praatjes en slappe teksten. Men moet confronterend zijn; vandaar dat we nu speciale advertenties hebben laten maken.”

De actie gebeurt in samenwerking met een medewerker van de Technische Universiteit Delft. Geconstateerd wordt dat veel automobilisten niet weten dat ze niet mogen inhalen op een weggedeelte met een ‘doorgetrokken streep.’ Echter is dat schering en inslag.

Ook het inhalen van voertuigen die zich houden aan de voor de weg aangegeven maximumsnelheid behoort tot de normaalste zaak voor wegpiraten. Constantin Foundation heeft vorig jaar 200 automobilisten ondervraagd en zeker 60 procent gaf aan er niet van op de hoogte te zijn dat bij een ‘doorgetrokken streep’ op de weg niet mag worden ingehaald.

Ook constateert de organisatie een vals gevoel van veiligheid bij bestuurders van SUV’s.

Geor Hering: “Mensen geloven dat ze onaantastbaar en veilig zijn wanneer ze een SUV rijden. Zij razen dan ook steeds met grote snelheden over de weg. Er is iets goed mis met ons verkeersfatsoen; inhalen is een gewoonte en men heeft continu haast in het verkeer”, vervolgt hij.

Volgens Hering is het tijd voor verandering. Reeds zijn er gesprekken gevoerd met de afdeling verkeer van het Korps Politie Suriname. Alvast zal begonnen worden met teksten die mentaliteitsverandering bij automobilisten en andere weggebruikers moet bewerkstelligen. De teksten zijn ‘raar’, zodat ze kunnen blijven hangen, zegt Hering.

In de eerste fase zal gefocust worden op nodeloos hard rijden, het negeren van de maximumsnelheid en onnodig inhalen. Want, zegt de initiatiefnemer, bij het inhalen is de kans op een aanrijding of ander verkeersongeval veel groter. In vergelijking met Nederland waar jaarlijks gemiddeld 750 mensen omkomen in het verkeer, is het aantal verkeersdoden in Suriname zo’n vijf tot zes keer zo hoog. De afgelopen jaren hebben het Ministerie van Justitie en Politie en het KPS talrijke maatregelen getroffen om het verkeer een stuk veiliger te maken.

Zo zijn de wetten aangescherpt en worden bepaalde gedragingen nu aangemerkt als misdrijf waar zware gevangenisstraffen en boetes op staan, de verkeersboetes aanzienlijk opgeschroefd en is een speciale verkeersrechter aangesteld om verkeersovertredingen te behandelen. Ook vinden regelmatig wegcontroles plaats door de politie en zijn op plekken waar automobilisten met enorme snelheden over weg razen, drempels geplaatst en is het wegmeubilair verbeterd of gemoderniseerd.

 

Categorieën
Nieuws

Geor Hering wil helpen aantal verkeersdoden tegen te gaan

 

Times of Suriname
Woensdag 30 september 2009

Constantin wilt aantal verkeersdoden helpen tegengaan

Paramaribo-De Constantin Foundation gaat frequenter advertenties in de krant plaatsen en spotjes op radio en televisie uitzenden.De foundation wil het aantal verkeersdoden tegengaan. Het zal de komende tijd onder meer pleiten voor meer 30 kilometerzones.

“We willen strakker gaan adverteren. Twee keer per week een advertentie in de krant is de bedoeling”, vertelt Constantin Foundation-directeur Geor Hering. Volgens hem zal het waarschijnlijk enig effect gaan hebben. “Mensen zullen erover gaan praten en dat is belangrijk.” Hering is nu een paar weken bezig met zijn ‘agressieve’ campagne tegen verkeersdoden, waarbij hij door spotjes met agressieve teksten de autobestuurders verantwoordelijkheid wilt bijbrengen. “ We hebben heel veel reacties ontvangen. Deze waren positief. Het is natuurlijk moeilijk te meten of de campagne succes heeft gehad. We zitten momenteel al op 83 verkeersdoden. We hopen dat we een kleine bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van dit probleem”.

Geor Hering is momenteel in Nederland om bekenden te bezoeken. Hij maakt van de gelegenheid gebruik om Nederlandse verkeersdeskundigen te spreken. “Iedereen is het eens over het feit dat één maatregel niet voldoende is om het probleem op te lossen”, zegt Hering. “Er zijn meerdere factoren voor het probleem.” Als voorbeelden noemt hij de infrastructuur, bestuurdersmentaliteit en het opleidingsniveau van de bestuurders. Als maatregel wilt Hering namens de Constantin foundation een voorstel doen om de snelheid op bepaalde wegen van 50 naar 30 kilometer te veranderen.

“Dit kost niets. Je hoeft alleen maar de borden te veranderen.” Als voorbeeld noemt hij de Amazonestraat en de Kwattaweg. “Hier zou een 30 kilometerzone komen. De straten zijn veel te smal. Dat zorgt voor een verhoogd risico op ongelukken. Ook zou ik bij sommige wegen willen verbieden dat er fietsers en brommers overheen rijden.” “Er wordt steeds maar gezegd dat er geen geld is, maar het hoeft niet duur te zijn. Een ander voorstel dat ik ga doen is om te gaan werken met een radar en tien dummyplaten, zodat we de snelheid van auto’s kunnen meten.” De radar kost volgens Hering wel wat, maar de dummyplaten zijn erg goedkoop. “Ik heb hier al twee uur over gepraat met DNA-voorzitter Somohardjo. Hij heeft gezegd dat hij de adviezen mee zal nemen.”

 

Categorieën
Nieuws

Geor Hering voorziet thuis-en daklozen van maaltijden

 

 

Times of Suriname
Maandag 26 oktober 2009

Maaltijdbonnen vervangen tijdelijke PL-gaarkeuken

PARAMARIBO- De dagelijkse bezoekers van de gaarkeuken van Pertjajah Luhur worden deze week geregistreerd. Nu de mensen niet meer terechtkunnen bij partijcentrum Bigi Dyari voor een bordje eten, zal de Geor Hering Welfare Department aan de hand van de registratie de meest hulpbehoevenden uit de groep dagelijks maaltijdbonnen verstrekken. Hiermee kunnen zij terecht bij twee restauranthouders in de stad .

Het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) heeft de gaarkeuken van PL vorige week gesloten, omdat die onhygiënisch zou zijn. Tientallen mensen, voornamelijk thuis-en daklozen, die dagelijks werden voorzien van maaltijden, zijn hierdoor in de kou gelaten.

Persoonlijk adviseur van Paul Somohardjo, Geor Hering, bevestigt de nieuwe methode van voedselvoorziening voor deze mensen. Hij zegt dat de organisatie Geor Hering Welfare Department aan de meest hulpbehoevenden een waardebon voor voeding zal verstrekken.

Volgens Hering is er overleg geweest met Somohardjo over het continueren van dit nobele doel: de armen dagelijks een gratis maatlijd bezorgen. Momenteel zijn er met twee restauranthouders afspraken om tegen de kostprijs een maaltijd op tafel te leggen. Het wordt een nasi of een bami van SRD 5. Enkele zaken, zoals het tijdstip en waar de mensen precies terechtkunnen voor een warme maaltijd, worden nog besproken.

Een andere optie is dat er periodiek voedselpakketten worden uitgedeeld. De mensen zullen dan zelf moeten zorgen voor het klaarmaken van de maaltijd. Dit is gisteren besproken tussen Somohardjo en de coördinatoren van de gaarkeuken.

Verder zijn er een aantal scenario’s uitgewerkt om na te gaan hoe een structurele vorm te geven aan de gaarkeukens voor armen. Volgens Somohardjo mogen zij de mensen niet in de steek laten. Deze week zal hij op een persconferentie uit de doeken doen hoe hij denkt de zaak groter en beter aan te pakken.

De Geor Hering Welfare Department is al geruime tijd bezig waardebonnen te verstrekken aan minder bedeelden in de samenleving. Gelet op de ervaring denkt Hering dat ook deze voorlopige voorziening zal meevallen. Geschat wordt dat tussen 70 en 80 mensen in aanmerking zullen komen voor een waardebon voor een maaltijd. Dit is ook de limiet meent hij. Geschat wordt dat op jaarbasis ruim US$35.000 zal worden uitbesteed aan voeding.

 

Categorieën
Nieuws

Geor Hering ontvangt onverwachts een geschenk

 

DWT
Dinsdag 15 december 2009

Bestuursdienst gemeente Amsterdam schenkt computer

PARAMARIBO- de bestuursdienst van de gemeente Amsterdam heeft 42 computers geschonken aan de Foundation for Education and Information om verder te schenken aan andere stichtingen. Volgens Serena Holland, voorzitter van de stichting, komen organisaties die jongeren als doelgroep hebben in aanmerking voor computers. Afgelopen vrijdag vond de overhandiging plaats.

Constantin Foundation (6), Stichting Kangoeroeschool (10), Stichting Ochoa (5), Stichting Mother Theresa (2) en de Foundation For Education and Information (19) zelf zijn in aanmerking gekomen. Het is het derde jaar dat de gemeente schenkingen doet vertelt Audrey Vasilda, Secretaris van het college van Amsterdam.

Het gaat hierbij om computers die in Nederland zijn afgeschreven omdat ze om de drie jaren vervangen worden. De transportkosten zijn gedekt door Ulrich Kooye, directeur van Kindercentrum ‘Het Ruytertje’. Vorig jaar waren er al 25 geschonken. Met deze schenking heeft Constantin Foundation voor het eerst in acht jaren iets teruggehad.

“Het is altijd andersom geweest”, weet Geor Hering, directeur van Constantin Foundation. “Meestal ondersteunen wij. En nu krijgen wij onverwachts een schenking.” De computers zullen worden ingezet voor een campagne om veilig verkeer te bevorderen in Suriname.

Hering vindt dit van belang omdat mensen die verkeersslachtoffer zijn vaker bij zijn foundation aankloppen voor hulp. Holland zal de negentien computers die haar stichting heeft ontvangen gebruiken om een trainingscentrum op te zetten. De Foundation for Education and Information verstrekt volgens Holland, informatie, kennis en vaardigheden aan achtergestelde groepen.

 

Categorieën
Nieuws

Geor Hering ontvangt hoge onderscheiding van de Foundation For Education & Information

 

 

Times of Suriname
Dinsdag 29 december 2009

Geor Hering ontvangt hoge onderscheiding van de Foundation For Education & Information

Paramaribo – De directeur / eigenaar van Constantin Foundation, Geor Hering, heeft de vorige week een hoge onderscheiding van de Foundation For Education & Information (FFEI) in ontvangst genomen. De speciale onderscheiding werd aan Hering toegekend voor verschillende projecten die hij de afgelopen jaren in Suriname heeft uitgevoerd. Hering werd bovendien ook genomineerd als meest sociale man van het jaar 2009.

Volgens de FFEI zouden de plannen van Hering delen van de Surinaamse gemeenschap ten goede komen. In het bijzonder werden de hulp die hij heeft gegeven aan zwakkeren in extreem financiële nood en ernstig zieke personen die naar het buitenland moesten voor verdere noodzakelijke medische behandeling, gewaardeerd. Ook zijn kosteloze hulp aan personen die wensen te stoppen met roken en zijn campagne voor veilig verkeer in Suriname, werden door de FFEI aangehaald als bijzondere verdiensten. Hering zegt desgevraagd heel erg verheugd te zijn met deze award.

“Het motiveert mij enorm om mijn hulpprogramma’s voor personen aan de onderkant van de maatschappelijke ladder voort te zetten. Ik ben blij dat ik de mogelijkheid heb om een steentje bij te dragen aan het verbeteren van de leefomstandigheden van mijn medemens in nood. Een onderscheiding geeft op gepaste wijze aan dat er instanties zijn die mijn werk waarderen en dat stemt mij goed.” De afgelopen jaren kreeg Hering meerdere internationale en nationale onderscheidingen voor zijn projecten. Onder meer van de World Health Organisation en vorige maand van de Surinaamse consumentenbond.

 

Categorieën
Nieuws

Geor Constantin Hering zoekt hulp voor man met gat in hals

 

Times of Suriname
Maandag 24 augustus 2009

Man met gat in hals opzoek naar hulp

De man met een noodademhalingsgat in zijn hals. Zo staat de 54-jarige Jagroep bekend. Hij kan niet via zijn mond of neus ademhalen vanwege een kwaadaardig kankergezwel. Deze man van wie alle luchtwegen zijn afgesloten moet met spoed worden geopereerd, maar hij zoekt nog naar hulp. Jagroep is de vorige week ontslagen uit het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, als onderdeel van maatregelen in verband met de Mexicaanse griep.

De Constantin Foundation waar jagroep wederom is gaan aankloppen voor hulp, kan geen kant op met deze man. Direkteur Geor Hering roept daarom alle verantwoordelijken op om met alle spoed deze man voor medische hulp naar Columbia te sturen.

Volgens Hering heeft hij reeds al het mogelijke gedaan voor deze man. Jagroep lag zaterdag half buiten adem in zijn kantoor. Door zijn toestand lijkt het alsof hij elk moment kan bezwijken. Praten kan hij niet en moet slechts via geschrift communiceren.

Een specialistisch team van Constantin, onder leiding van Robby Roemer, ontfermt zich over deze man. Roemer vindt het medisch onverantwoord dat deze man met ernstige ademhalingsproblemen nog over straat loopt.

Door zijn zwakke sociaal-maatschappelijke positive kan hij nauwelijks voor zichzelf zorgen. Hering stoort zich aan het feit dat deze man, gelet op de noodzaak, nog niet op de lijst staat om weggestuurd te worden.

Volgens hem moet in dit soort gevallen snel worden gehandeld. Jagroep is onder behandeling van een KNO-arts, die zijn medisch rapport zal moeten doorsturen naar de commissie van Volsgezondheid. Deze neemt het besluit of hij voor verdere medische hulp naar Columbia kan.

 

Categorieën
Nieuws

25 gezinnen krijgen pakket van Hering

TIMES of SURINAME
Dinsdag 15 december 2009

25 gezinnen krijgen pakket van Hering

PARAMARIBO- De Geor Hering Welfare Foundation zal dit jaar 25 mensen gelukkig maken met een kerstpakket. Zij behoren tot de armsten uit de samenleving.

De geselecteerde mensen komen uit Paramaribo, Nickerie, Commewijne en Marowijne. Door het jaar heen geeft de stichting wekelijks ook al financiële steun aan 5 tot 10 minderbedeelden, vertelt Geor Hering.

De mensen krijgen zaterdag een pakket met voedingswaren en een geldbedrag variërend naar de nood per persoon van SRD 50 tot SRD 150.

Mensen zonder beperking kunnen hun pakket afhalen op het kantoor van de foundation aan de Kwattaweg. Voor mensen met een beperking wil de stichting het pakket brengen.

Hering sponsort het project uit eigen middelen. Hij benadrukt dat hij zoveel mogelijk structurele oplossingen wil bieden voor mensen in plaats van giften te geven.

“Mensen moeten zichzelf leren helpen. Als je blijft geven leren ze niets en blijven ze achter”. Toch duurt de kerstactie al 8 jaar omdat hij vind dat de nood blijft.